UnAided GTHS Mumbai City

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जान मोह कासम हायस्कूल अंजूमन इस्लाम भायखळा, 2 टॅक, मुंबई 08 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
किशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 इलेक्ट्रॉनिक्स 4 200
इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 3 150
ऑफिस मॅनेजमेंट 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
जयहिंद कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 इलेक्ट्रॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
रामनिवास रुईया कॉलेज, माटुंगा, मुंबई- 19 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  माहिम, मुंबई-16 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 इलेक्ट्रॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज, ताडदेव,मुंबई-34 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
बेरामजी जीजीभाय चॅरिटेबल इन्स्टि. ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज, चर्नीरोड, मुंबई -04 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
एस.आय.ई.एस.कॉलेज ऑफ आर्टस्,सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, सायन(प), मुंबई-22 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
एस.आय.डब्ल्यु.एस.एन. आर. स्वामी ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
१० विल्सन कॉलेज, चौपाटी, मुंबई-07 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
११ एम.एच.साबुसिध्दीक तांत्रिक विद्यालय व  कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई -08 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
१२ गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा(पू.), मुंबई-19 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
१३ महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज,  परेल, मुंबई-12 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
१४ द आंध्र एज्युकेशन सोसायटी ज्युनिअर कॉलेज, वडाळा,  मुंबई -31 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
१५ मुंबई  ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  वडाळा-पूर्व, मुंबई-37 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
बॅकिंग 1 50
१६ भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी,  मुंबई -07 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
१७ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, किर्ती एम. डुंगरसी कॉलेज, दादर, मुंबई-28 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
१८ पेस ज्युनिअर सायन्स कॉलेज,दादर (प),मुंबई – 28 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 7 350
१९ मनपा  भवानी शंकर रोड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, दादर (प.), मुंबई -28 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 2 100
२० नवनित ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-08 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
२१ कामराज मेमोरिअल इंग्लिश हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज,  धारावी, मुंबई-17 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50

 

.+ २ स्तरावरीलउच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर, मुंबई-28 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30