Bifocal Aided

अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जिल्हा: मुंबई शहर
महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई-12 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
3 डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 2 100
स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
4 अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50
जनरल सिव्हील इंजिनिअरींग 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
5 आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ  कॉमर्स ॲण्ड इकॉनिमिक्स, माटुंगा,मुंबई- 19 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
6 आर. एम. भट हायस्कूल ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज , परेल, मुंबई-12 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
7 सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन, भुलाभाई देसाई रोड,मुंबई-26    बॅकिंग 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
8 रामनिवास  रुईया  ज्युनियर कॉलेज, माटुंगा,मुंबई -19    इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
9 भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी, मुंबई – 07 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
10 डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,माहिम,मुंबई – 16 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 2 100
जिल्हा: मुंबई उपनगर
1 एस.के.सोमय्या विनय मंदिर विद्याविहार,        मुंबई -77 बँकिंग 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
2 साठये कॉलेज, दिक्षित रोड, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई – 56 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
इलेक्टीकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50
3 स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय (इंग्रजी माध्यम) सिंधी सोसायटी, चेंबूर मुंबई – 71 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
4 एस.एस.मल्टिपरपज तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, घाटकोपर, इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
जिल्हा: ठाणे
1 शाद आदम शेख भिवंडी इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स 1 50
जिल्हा: रायगड
1 जे.एस.एम.कॉलेज अलिबाग,रायगड इलेक्ट्रॅानिक्स 1 50
2 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड बॅकिग 1 50
ऑफिसमॅनेजमेंन्ट 1 50
3 प्रायव्हेट हायस्कुल पेण मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
जिल्हा: रत्नागिरी
1 र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी 1 50
2 डी.बी.जे. कॉलेज, चिपळूण  बॅकींग 1 50
जिल्हा: सिंधुदूर्ग
1 बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज,वेंगुर्ला स्मॉल इंडस्ट्रिज ॲण्ड सेल्फ एम्लॉयमेंट 1 50
हॉर्टिकल्चर 1 50