Pre SSC Aided

अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जिल्हा: मुंबई शहर

 
शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर, मुंबई 28 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल, मुंबई -12 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 
अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60

 
गुरु नानक तांत्रिक विद्यालय, जीटीबी नगर, सायन, मुंबई – 37 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
जिल्हा: मुंबई उपनगर

 
श्री व्ही.‍ एस. गुरूकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज,  विभाग टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 77 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 
पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
3 शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
फादर ॲग्नेल तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वांद्रे (प), मुंबई 50 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
कांदिवली एज्युकेशन सोसायटीचे सरदार वल्लभभाई पटेल विविध लक्षी विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, सुभाष लेन,  कांदीवली पश्चिम,  मुंबई – 67 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटी व्दारा संचलित श्री समर्थ विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, सर्वोदय नगर, मेघवाडी,  जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई -60 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटीचे विकास हायस्कूल टेक्न‍िकल विभाग, विक्रोळी (पू.), मुंबई-83 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
8 खार एज्युकेशन सोसायटीचे श्री एम.एम.प्युपिल ओन स्कूल आणि शारदा मंदीर, खार इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
जिल्हा: ठाणे
तेरणा विद्यालय, नेरूळ मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
महात्मा गांधी विद्यालय, अंबरनाथ इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
नॅशनल उर्दु कल्याण इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
अभिनव विद्यामंदिर टिळक चौक, कल्याण मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
धनाजी नाना चौधरी विद्यालय, डोंबिवली इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 
शाद आदम शेख तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2  
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
एस.एच.ए. रईस हायस्कूल, भिवंडी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
जिल्हा: पालघर
काशीदास घेलाबाई तांत्रिक विद्यालय, आगाशी जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
निर्मल विद्यालय, निर्मल मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
अण्णासाहेब वर्तक स्मारक विद्यामंदिर, विरार जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
बी.बी. जाधव स्मारक विद्यालय, चांदिप जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
भुवनेश किर्तने विद्यालय, केळवा-माहिम जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, वाडा जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
गोदरेज टेक्निकल इन्स्टिट्युट, बोर्डी जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
जिल्हा: रायगड
1 जनता विद्यालय खोपोली इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
2 तु.ह.वाजेकर विद्यालय फुंडे मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
3 ग.रा.मेहता हायस्कुल निजामपुर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
जिल्हा: रत्नागिरी
1 परशुराम एजुकेशन सोसायटीचे युनायटेड इंग्लिश स्कूल चिपळूण जि रत्नागिरी  इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
2 न्यू इंग्लिश स्कूल (टेक्नीकल)सावर्डे, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
3 परशुराम एजुकेशन सोसायटीचे अलोर हायस्कूल अलोरे  इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
4 माखजन इंग्लिश स्कूल माखजन, ता.संगमेश्वर जि. रत्नागिरी  इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
5 रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
जिल्हा: सिंधुदुर्ग
रा.कृ.पाटकर हायस्कूल व रा.सी.रेगे ज्युनि.कॉलेज,वेंगुर्ला मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60
एस.एम.हायस्कूल व ज्युनि.कॉलेज,कणकवली मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60