Pre SSC Aided

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित )
अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड डीव्हीईटी कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ.  ०९ वी इ. १० वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 31.05.034 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 53 56
मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 31.05.034 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 23 19
मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई -12 ३१.०3.०7४ 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 5 24
मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई -12 ३१.०3.०7४ 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
मुंबई मुंबई शहर डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28  ३१.०५.०२० 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 १३९ १३१
मुंबई मुंबई शहर अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 47 30
मुंबई मुंबई शहर अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 47 61
मुंबई मुंबई शहर गुरु नानक तांत्रिक विद्यालय, जीटीबी नगर, सायन, मुंबई – 37 ३१.०४.०५४ 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 59
मुंबई मुंबई शहर गुरु नानक तांत्रिक विद्यालय, जीटीबी नगर, सायन, मुंबई – 37 ३१.०४.०५4 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 61 60
6 मुंबई मुंबई शहर अमुलख अमिचंद भिमजी विविधलक्षी विद्यालय,माटुंगा,मुंबई 19 2.735E+09 संस्था बंद आहे 0 0 0
6 एकूण मुंबई शहर 20 600 435 440
1 मुंबई मुंबई उपनगर श्री व्ही.‍ एस. गुरूकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज,  विभाग टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 77 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
1 मुंबई मुंबई उपनगर श्री व्ही.‍ एस. गुरूकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज,  विभाग टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 77 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
1 मुंबई मुंबई उपनगर श्री व्ही.‍ एस. गुरूकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज,  विभाग टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 77 2.735E+09 बिल्डींग मेन्टेनन्स 1 30 0 0
1 मुंबई मुंबई उपनगर श्री व्ही.‍ एस. गुरूकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज,  विभाग टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 77 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 2.735E+09 टूरिझम ॲण्ड हॉस्पीटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 30 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 60 41 49
3 मुंबई मुंबई उपनगर शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 43 44
4 मुंबई मुंबई उपनगर फादर ॲग्नेल तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वांद्रे (प), मुंबई 50 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 120 0 0
5 मुंबई मुंबई उपनगर कांदिवली एज्युकेशन सोसायटीचे सरदार वल्लभभाई पटेल विविध लक्षी विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, सुभाष लेन,  कांदीवली पश्चिम,  मुंबई – 67 J 32.06.005 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 120 114 112
6 मुंबई मुंबई उपनगर श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटी व्दारा संचलित श्री समर्थ विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, सर्वोदय नगर, मेघवाडी,  जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई -60 J 32.02.058 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 55 64
7 मुंबई मुंबई उपनगर विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटीचे विकास हायस्कूल टेक्न‍िकल विभाग, विक्रोळी (पू.), मुंबई-83 33.05.017 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 58
8 मुंबई मुंबई उपनगर खार एज्युकेशन सोसायटीचे श्री एम.एम.प्युपिल ओन स्कूल आणि शारदा मंदीर, खार 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
22 एकूण मुंबई उपनगर 25 930 313 327
मुंबई ठाणे तेरणा विद्यालय, नेरूळ 1615047 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 65 53
मुंबई ठाणे महात्मा गांधी विद्यालय, अंबरनाथ 1600203 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 100 109
मुंबई ठाणे नॅशनल उर्दु कल्याण 1617116 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 64 62
मुंबई ठाणे अभिनव विद्यामंदिर टिळक चौक, कल्याण 1617113 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 56 57
मुंबई ठाणे धनाजी नाना चौधरी विद्यालय, डोंबिवली S1617011 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 96 80
मुंबई ठाणे शाद आदम शेख तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी 1619037 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 120 82
मुंबई ठाणे एस.एच.ए. रईस हायस्कूल, भिवंडी 1619018 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 96 72
7 एकूण ठाणे जिल्हा 28 840 597 515
मुंबई पालघर काशीदास घेलाबाई तांत्रिक विद्यालय, आगाशी जि.पालघर 1808044 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 115 104
मुंबई पालघर निर्मल विद्यालय, निर्मल 1808093 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 114 102
मुंबई पालघर अण्णासाहेब वर्तक स्मारक विद्यामंदिर, विरार जि.पालघर 1808025 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 117 119
मुंबई पालघर बी.बी. जाधव स्मारक विद्यालय, चांदिप जि.पालघर 1808040 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 121 116
मुंबई पालघर भुवनेश किर्तने विद्यालय, केळवा-माहिम जि.पालघर 187028 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 103 83
मुंबई पालघर स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, वाडा जि.पालघर 1801011 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 115 114
मुंबई पालघर गोदरेज टेक्निकल इन्स्टिट्युट, बोर्डी जि.पालघर 186004 2.736E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 120 120
एकूण पालघर जिल्हा 28 840 805 758
1 मुंबई रायगड तु.ह.वाजेकर विद्यालय फुंडे 17.02.007 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 60 60
2 मुंबई रायगड ग.रा.मेहता हायस्कुल निजामपुर 17.10.021 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 120 84 120
3 मुंबई रायगड जनता विद्यालय खोपोली 17.04.017 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 58
3 एकूण रायगड जिल्हा 5 240 204 238
1 मुंबई रत्नागिरी परशुराम एजुकेशन सोसायटीचे अलोर हायस्कूल अलोरे 25.01.022 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 120 57 98
2 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत 25.03.002 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 60 80 76
3 मुंबई रत्नागिरी परशुराम एजुकेशन सोसायटीचे युनायटेड इंग्लिश स्कूल चिपळूण जि रत्नागिरी 25.01.001 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 57 58
4 मुंबई रत्नागिरी न्यू इंग्लिश स्कूल (टेक्नीकल)सावर्डे, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी. 25.01.003 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 61 55
5 मुंबई रत्नागिरी माखजन इंग्लिश स्कूल माखजन, ता.संगमेश्वर जि. रत्नागिरी 25.09.002 2.735E+09 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 50 65
5 एकूण रत्नागिरी जिल्हा 6 360 305 352
मुंबई सिंधुदुर्ग रा.कृ.पाटकर हायस्कूल व रा.सी.रेगे ज्युनि.कॉलेज,वेंगुर्ला 2608001 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60 24 29
मुंबई सिंधुदुर्ग एस.एम.हायस्कूल व ज्युनि.कॉलेज,कणकवली 2603001 2.735E+09 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 61 61
एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा 120 85 90
३८ एकूण मुंबई विभाग ८८ ३०९० १९३९ १९६२