MCVC Aided

अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ. ११वी इ. १२ वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर डी. जी. रुपारेल कॉलेज  ऑफ आर्टस, सायन्स, ॲण्ड कॉमर्स,माहिम, मुंबई – 16 J3105903 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 10 18
1 मुंबई मुंबई शहर डी. जी. रुपारेल कॉलेज  ऑफ आर्टस, सायन्स, ॲण्ड कॉमर्स,माहिम, मुंबई – 16 J3105903 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 7 13
2 मुंबई मुंबई शहर के. एम. एस. शिरोडकर व्होकेशनल ज्युनियर कॉलेज,परेल, मुंबई -12 J3103901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 १० १८
2 मुंबई मुंबई शहर के. एम. एस. शिरोडकर व्होकेशनल ज्युनियर कॉलेज,परेल, मुंबई -12 J3103901 फुड प्रॉडक्शन 1 40 २९ २५
2 मुंबई मुंबई शहर के. एम. एस. शिरोडकर व्होकेशनल ज्युनियर कॉलेज,परेल, मुंबई -12 J3103901 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30 १६ १४
3 मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 J3105901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 12 10
3 मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 J3105901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 15 18
3 मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 J3105901 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40 16 23
3 मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 J3105901 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 13 16
3 मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 J3105901 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 15 20
4 मुंबई मुंबई शहर श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 J3104903 फुड प्रॉडक्शन 1 40 27 25
4 मुंबई मुंबई शहर श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 J3104903 चाइल्ड ओल्ड एज ॲन्ड हेल्थ केअर सर्व्हिस 1 40 38 22
4 मुंबई मुंबई शहर श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 J3104903 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 40 29
4 मुंबई मुंबई शहर श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 J3104903 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40 38 26
5 मुंबई मुंबई शहर नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, ताडदेव, मुंबई-34 J3102901 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 9 16
5 मुंबई मुंबई शहर नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, ताडदेव, मुंबई-34 J3102901 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 15 27
5 मुंबई मुंबई शहर नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, ताडदेव, मुंबई-34 J3102901 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30 12 12
6 मुंबई मुंबई शहर डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकानॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 J3104901 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 5 20
6 मुंबई मुंबई शहर डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकानॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 J3104901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 4 17
6 मुंबई मुंबई शहर डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकानॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 J3104901 टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट 1 40 1 20
7 मुंबई मुंबई शहर महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 J3103903 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80 39 50
7 मुंबई मुंबई शहर महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 J3103903 फिशरी टेक्नॉलॉजी 1 40 19 15
7 मुंबई मुंबई शहर महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 J3103903 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30 11 12
7 मुंबई मुंबई शहर महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 J3103903 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 15 14
8 मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, परेल, मुंबई-12 J3103902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 15 16
8 मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, परेल, मुंबई-12 J3103902 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 12 17
8 मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, परेल, मुंबई-12 J3103902 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30 16 8
9 मुंबई मुंबई शहर गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा (पू.)मुंबई-19 J3104902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 10 16
10 मुंबई मुंबई शहर नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई-14 J3103904 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40 10 21
10 मुंबई मुंबई शहर नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई-14 J3103904 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80 20 22
11 मुंबई मुंबई शहर रॉबटमनी तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, ग्रॅन्ट रोड, मुंबई-7 0 0 0 0
11 एकूण मुंबई शहर 32 1100 499 580
1 मुंबई मुंबई उपनगर शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 J 33.04.902 इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30 15 19
1 मुंबई मुंबई उपनगर शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 J 33.04.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 22 19
1 मुंबई मुंबई उपनगर शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 J 33.04.902 मेकॅन‍िकल टेक्नॉलॉजी 1 30 21 25
2 मुंबई मुंबई उपनगर विद्यानिधी कमला रहेजा ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होकेशनल स्टडीज, जुहू, मुंबई J 32.03.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 26 19
2 मुंबई मुंबई उपनगर विद्यानिधी कमला रहेजा ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होकेशनल स्टडीज, जुहू, मुंबई J 32.03.902 इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30 30 17
2 मुंबई मुंबई उपनगर विद्यानिधी कमला रहेजा ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होकेशनल स्टडीज, जुहू, मुंबई J 32.03.902 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 24 10
3 मुंबई मुंबई उपनगर के. जे. सोमैय्या विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई J 33.04.003 अकाउंटींग ॲण्ड ऑडीटींग 1 40 40 37
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 28 23
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30 27 22
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 फूड प्रॉडक्ट टेक्नॉलॉजी 1 30 28 24
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40 19 24
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 अकाउंटींग ॲण्ड ऑफ‍िस मॅनेजमेंट 1 40 30 23
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40 29 23
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 टुर‍िझम ॲण्ड हॉस्प‍िटॅल‍िटी मॅनेजमेंट 1 40 10 26
4 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) J 33.03.903 रेड‍िओलॉज‍ि टेक्न‍िशन 1 30 30 29
5 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(हिंदी माध्यम) J 33.03.903 लॉज‍िस्ट‍िक्स ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40 16 25
5 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(हिंदी माध्यम) J 33.03.903 मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30 30 27
5 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(हिंदी माध्यम) J 33.03.903 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 17 19
5 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(हिंदी माध्यम) J 33.03.903 चाईल्ड ओल्डेज आण‍ि हेल्थ केअर सेंटर 1 30 12 14
6 मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती टी. एस. बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. 32.04.901 आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑॅफ‍िस मेनेजमेंट 2 80 80 66
6 मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती टी. एस. बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. 32.04.901 बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40 40 32
6 मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती टी. एस. बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. 32.04.901 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40 40 31
6 मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती टी. एस. बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. 32.04.901 क्रेच आण‍ि प्री-स्कूल मेनेजमेंट 1 40 40 22
7 मुंबई मुंबई उपनगर चेतना ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड आर्ट्स, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 J 32.01.901 आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑॅफ‍िस मेनेजमेंट 1 40 22 30
7 मुंबई मुंबई उपनगर चेतना ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड आर्ट्स, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 J 32.01.901 बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40 22 29
7 मुंबई मुंबई उपनगर चेतना ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड आर्ट्स, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 J 32.01.901 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40 27 32
8 मुंबई मुंबई उपनगर बांद्रा उर्दु हायस्कूल ॲण्ड ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स ॲण्ड एम.सी.व्ही.सी, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 J 32.01.901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 17 21
8 मुंबई मुंबई उपनगर बांद्रा उर्दु हायस्कूल ॲण्ड ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स ॲण्ड एम.सी.व्ही.सी, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 J 32.01.901 मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30 10 15
8 मुंबई मुंबई उपनगर बांद्रा उर्दु हायस्कूल ॲण्ड ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स ॲण्ड एम.सी.व्ही.सी, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 J 32.01.901 लॉज‍िस्ट‍िक्स ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 30 21 17
9 मुंबई मुंबई उपनगर योजना ज्युन‍ियर कॉलेज J 32.05.902 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 16 6
9 मुंबई मुंबई उपनगर योजना ज्युन‍ियर कॉलेज J 32.05.902 मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30 26 18
9 मुंबई मुंबई उपनगर योजना ज्युन‍ियर कॉलेज J 32.05.902 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40 18 13
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 25 16 15
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 25 22 16
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 25 22 19
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 25 20 18
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 25 17 13
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 25 17 19
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 25 18 21
10 मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 J 32.01.902 टुर‍िझम ॲण्ड हॉस्प‍िटॅल‍िटी मॅनेजमेंट 1 25 19 17
11 मुंबई मुंबई उपनगर साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्ही.सी .विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई-57 J 32.02.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 27 23
11 मुंबई मुंबई उपनगर साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्ही.सी .विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई-57 J 32.02.902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 23 25
11 मुंबई मुंबई उपनगर साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्ही.सी .विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई-57 J 32.02.902 अकौटसी अॅण्ड ऑडीटींग व ऑफीस मॅनेजमेंट 2 80 73 69
11 मुंबई मुंबई उपनगर साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्ही.सी .विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई-57 J 32.02.902 बँकींग 1 40 37 31
12 मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 J 33.06.902 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40 24 28
12 मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 J 33.06.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 14 18
12 एकूण मुंबई उपनगर 48 1590 1182 1089
1 मुंबई ठाणे मो.ह. विद्यालय, ठाणे J1614903 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 30 22
2 मुंबई ठाणे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी J1615903 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 29 21
2 मुंबई ठाणे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी J1615903 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 21 26
2 मुंबई ठाणे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी J1615903 मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40 30 36
3 मुंबई ठाणे राधिकाबाई मेघे ज्यु. कॉलेज, ऐरोली J1615901 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 28 27
3 मुंबई ठाणे राधिकाबाई मेघे ज्यु. कॉलेज, ऐरोली J1615901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 30 25
3 मुंबई ठाणे राधिकाबाई मेघे ज्यु. कॉलेज, ऐरोली J1615901 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, 1 40 31 25
4 मुंबई ठाणे टिळक एज्युकेशन सोसायटी, वाशी अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
5 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी, नेरुळ J1615902 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 30 30
5 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी, नेरुळ J1615902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 0 14
5 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी, नेरुळ J1615902 रेडिऑलॉजी टेक्नीशियन 1 30 30 28
6 मुंबई ठाणे बिर्ला कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड  कॉमर्स, कल्याण 0 0
6 मुंबई ठाणे बिर्ला कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड  कॉमर्स, कल्याण J1617906 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 13 16
6 मुंबई ठाणे बिर्ला कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड  कॉमर्स, कल्याण J1617906 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 40 37
7 मुंबई ठाणे जनरल एज्युकेशन सोसायटी कल्याण 1617903 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 12 16
7 मुंबई ठाणे जनरल एज्युकेशन सोसायटी कल्याण 1617903 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 21 25
8 मुंबई ठाणे नॅशनल उर्दु कल्याण अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 28 34
9 मुंबई ठाणे हिंदी ज्यु. कॉलेज कल्याण 1617901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 30 27
10 मुंबई ठाणे सरलाबाई म्हात्रे, डोंबिवली 1617904 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 22 19
11 मुंबई ठाणे बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी 1617905 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 12 3
11 मुंबई ठाणे बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी J1619901 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 27 27
11 मुंबई ठाणे बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी J1619901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 22 25
11 मुंबई ठाणे बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी J1619901 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 24 23
11 मुंबई ठाणे बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी J1619901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 23 29
12 मुंबई ठाणे एस.एच. ए रईस भिवंडी 1619902 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 1 40 27 26
12 मुंबई ठाणे एस.एच. ए रईस भिवंडी 1619902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 30 24
12 मुंबई ठाणे एस.एच. ए रईस भिवंडी 1619902 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 37 28
13 मुंबई ठाणे जनसेवा शिक्षण मंडळ, विद्यामंदिर शिवळे J1604902 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30 30 28
13 मुंबई ठाणे जनसेवा शिक्षण मंडळ, विद्यामंदिर शिवळे J1604902 हॉर्टीकल्चर 1 40 12 17
13 मुंबई ठाणे जनसेवा शिक्षण मंडळ, विद्यामंदिर शिवळे J1604902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 26 29
14 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई J1604902 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 11 15
14 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई J1604901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 23 30
14 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई J1604901 ॲनिमल हसबन्डरी ॲन्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी 1 40 20 23
14 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 15 26
14 एकूण ठाणे जिल्हा 33 1110 764 781
1 मुंबई पालघर थॉमस बाप्तीसता वसई 1808901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 13 20
मुंबई पालघर थॉमस बाप्तीसता वसई 1808901 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 27 24
मुंबई पालघर थॉमस बाप्तीसता वसई 1808901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 17 24
2 मुंबई पालघर अण्णासाहेब वर्तक वसई J1808902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 24 22
मुंबई पालघर अण्णासाहेब वर्तक वसई J1808902 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 38 39
मुंबई पालघर अण्णासाहेब वर्तक वसई J1808902 लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40 34 33
3 मुंबई पालघर सोनोपंत दांडेकर पालघर 1807903 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 29 23
मुंबई पालघर सोनोपंत दांडेकर पालघर 1807903 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 30 27
मुंबई पालघर सोनोपंत दांडेकर पालघर 1807903 हॉर्टीकल्चर 1 40 26 22
4 मुंबई पालघर तांत्रिक ज्युनियर कॉलेज मुरबे J1807902 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 28 29
मुंबई पालघर तांत्रिक ज्युनियर कॉलेज मुरबे J1807902 लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40 18 24
मुंबई पालघर तांत्रिक ज्युनियर कॉलेज मुरबे J1807902 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 21 26
5 मुंबई पालघर रयत शिक्षण संस्था कला, वाणिज्य विद्यालय, मोखाडा J1802901 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 17 25
मुंबई पालघर रयत शिक्षण संस्था कला, वाणिज्य विद्यालय, मोखाडा J1802901 लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40 15 25
6 मुंबई पालघर गोदरेज टेक्निकल इंस्टिट्यूट, बोर्डी 186902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 30 24
मुंबई पालघर गोदरेज टेक्निकल इंस्टिट्यूट, बोर्डी 186902 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 30 25
7 मुंबई पालघर बाबुभाई पोंदा ज्युनियर कॉलेज, डहाणू 1806003 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 27 28
मुंबई पालघर बाबुभाई पोंदा ज्युनियर कॉलेज, डहाणू 1806003 लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40 30 29
मुंबई पालघर बाबुभाई पोंदा ज्युनियर कॉलेज, डहाणू 1806003 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 27 27
एकुण पालघर जिल्हा 52 1780 1245 1277
1 मुंबई रायगड को ए सो श्रीमती जा र कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय रायगड 17.07.901 अकौटींग अँड ऑॅफीस मॅनेजमेंट ३० 26 18
1 मुंबई रायगड को ए सो श्रीमती जा र कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय रायगड 17.07.901 मार्केटिंग अॅड सेल्स मॅनेजमेंट ३० 25 19
1 मुंबई रायगड को ए सो श्रीमती जा र कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय रायगड 17.07.901 लॉजीस्‍टीक सप्‍लाय चेन मॅनेजमेंट ३० 22 26
1 मुंबई रायगड को ए सो श्रीमती जा र कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय रायगड 17.07.901 बँकींग फायनांसिअल सर्विस अँड इंन्शुरंस ३० 22 12
2 मुंबई रायगड को.ए.सो.मेहंदळे ज्‍यु.कॉलेज रोहा 17.09.901 अकौटिंग फायनांसियल ऑफीस मॅनेजमेंट ३० 20 8
2 मुंबई रायगड को.ए.सो.मेहंदळे ज्‍यु.कॉलेज रोहा 17.09.901 मार्केटिंग अॅड सेल्समनशिप ३० 20 21
2 मुंबई रायगड को.ए.सो.मेहंदळे ज्‍यु.कॉलेज रोहा 17.09.901 लॉजीस्‍टीक सप्‍लाय चेन मॅनेजमेंट ३० 20 11
3 मुंबई रायगड को.ए.सो. इंडस्‍टीयल ज्‍यु.कॉलेज अलिबाग 17.07.904 अकौटिंग फायनांसियल ऑफीस मॅनेजमेंट(अ) ३० 22 16
3 मुंबई रायगड को.ए.सो. इंडस्‍टीयल ज्‍यु.कॉलेज अलिबाग 17.07.904 अकौटिंग फायनांसियल ऑफीस मॅनेजमेंट(ब) ३० 21 17
3 मुंबई रायगड को.ए.सो. इंडस्‍टीयल ज्‍यु.कॉलेज अलिबाग 17.07.904 बँकींग फायनांसिअल सर्विस अँड इंन्शुरंस ३० 33 22
4 मुंबई रायगड को.ए.सो.ना.ना. पाटील ज्‍यू.कॉलेज पोयनाड 17.07.902 इलेक्‍टीकल टेक्‍नोलॉजी ३० 21 23
4 मुंबई रायगड को.ए.सो.ना.ना. पाटील ज्‍यू.कॉलेज पोयनाड 17.07.902 कंस्‍टªक्‍शन टेक्‍नोलॉजी ३० 24 13
4 मुंबई रायगड को.ए.सो.ना.ना. पाटील ज्‍यू.कॉलेज पोयनाड 17.07.902 बँकींग फायनांसिअल सर्विस अँड इंन्शुरंस ३० 13 10
5 मुंबई रायगड को.ए.सो.स.रा.तेंडुलकर विद्यालय रेवदंडा 17.07.903 अकौटिंग फायनांसियल ऑफीस मॅनेजमेंट(अ)(ब ३० 56 49
5 मुंबई रायगड को.ए.सो.स.रा.तेंडुलकर विद्यालय रेवदंडा 17.07.903 लॉजीस्‍टीक सप्‍लाय चेन मॅनेजमेंट ३० 18 20
6 मुंबई रायगड सर एस.ए.ज्‍यु.कॉलेज मुरुड 17.08.901 बँकींग फायनांसिअल सर्विस अँड इंन्शुरंस 2 50 13 17
7 मुंबई रायगड ग.रा.मेहता ज्‍यु.कॉलेज निजामपूर 17.10.902 इलेक्‍टीकल टेक्‍नोलॉजी ३० 23 25
7 मुंबई रायगड ग.रा.मेहता ज्‍यु.कॉलेज निजामपूर 17.10.902 कंस्‍टªक्‍शन टेक्‍नोलॉजी ३० 18 16
7 मुंबई रायगड ग.रा.मेहता ज्‍यु.कॉलेज निजामपूर 17.10.902 मेडीकल लॅब टेक्‍नोलॉजी ३० 20 24
8 मुंबई रायगड महात्‍मा फुले ए.एस.सी.कॉलेज पनवेल 17.01.903 इलेक्‍टीकल टेक्‍नोलॉजी ३० १६
8 मुंबई रायगड महात्‍मा फुले ए.एस.सी.कॉलेज पनवेल 17.01.903 मेडीकल लॅब टेक्‍नोलॉजी ३० १२ १४
8 मुंबई रायगड महात्‍मा फुले ए.एस.सी.कॉलेज पनवेल 17.01.903 ऑटोमोबाइल टेक्‍नोलॉजी ३० २४ २२
9 मुंबई रायगड एच.एस.सी.व्‍होकेशनल ज्‍यु.कॉलेज जोहे 17.06.901 इलेक्‍टीकल टेक्‍नोलॉजी 30 30 29
9 मुंबई रायगड एच.एस.सी.व्‍होकेशनल ज्‍यु.कॉलेज जोहे 17.06.901 कंस्‍टªक्‍शन टेक्‍नोलॉजी ३० 28 17
10 मुंबई रायगड डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ज्‍यु.कॉलेज महाड 1714903 मार्केटिंग अॅड रिटेल मॅनेजमेंट ३० 23 18
10 मुंबई रायगड डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ज्‍यु.कॉलेज महाड 1714903 टुरिझम अॅंड हॉस्‍पीटॅलिटी मॅनेजमेंट ३० 9 11
11 मुंबई रायगड कोलाड हायस्‍कूल व ज्‍यु.कॉलेज 17.09.902 इलेक्‍टीकल टेक्‍नोलॉजी ३० 27 29
12 मुंबई रायगड अभीनव ज्ञान मंदीर कर्जत 17.03.901 अकौटिंग फायनांसियल ऑफीस मॅनेजमेंट(ब ३० 34 29
13 मुंबई रायगड ए.आ.मू.प्र.मा.व उ.मा.‍वि.वावळोली पाली 17.05.901  कंस्‍टªक्‍शन टेक्‍नोलॉजी ३० 23 15
13 मुंबई रायगड ए.आ.मू.प्र.मा.व उ.मा.‍वि.वावळोली पाली 17.05.901 इलेक्‍टीकल टेक्‍नोलॉजी ३० 24 25
13 मुंबई रायगड ए.आ.मू.प्र.मा.व उ.मा.‍वि.वावळोली पाली 17.05.901 हॉल्‍टीकल्‍चर ३० 15 15
13 एकूण रायगड जिल्हा ३२ ९५० ६९५ ६०७
1 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत 25.03.901 हॉटीकल्चर 20 26 24
1 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत 25.03.901 अकॉटिंग अॅण्ड ऑडीटींग 20 21 29
2 मुंबई रत्नागिरी र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 25.08.901 मेडिकल लॅब टेक्नि. 1 30 19 24
2 मुंबई रत्नागिरी र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 25.08.901 लॉजि.ॲण्ड सल्पाय चेंज मेकींग 1 30 20 25
2 मुंबई रत्नागिरी र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 25.08.901 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 30 28 28
2 मुंबई रत्नागिरी र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 25.08.901 अकॉटिंग फायनान्सशियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 30 26 26
3 मुंबई रत्नागिरी  श्रीराम विद्यालय व ज्यूनिअर कॉलेज वेरवली बुद्रुक ता.लांजा जिल्हा रत्नागिरी 25.05.901 ऑटो इंजिनिअरींग टेक्निशियन 60 17 21
3 मुंबई रत्नागिरी  श्रीराम विद्यालय व ज्यूनिअर कॉलेज वेरवली बुद्रुक ता.लांजा जिल्हा रत्नागिरी 25.05.901 मेडिकल लॅब टेक्नि. 60 0 13
4 मुंबई रत्नागिरी भा.वा.देसाई कनिष्ठ  महाविदयालय, कुंभवडे ता.राजापूर जिल्हा रत्नागिरी 25.07.901 अकॉटिंग फायनान्सशियल ऑफीस मॅनेजमेंट 20 21 22
4 मुंबई रत्नागिरी भा.वा.देसाई कनिष्ठ  महाविदयालय, कुंभवडे ता.राजापूर जिल्हा रत्नागिरी 25.07.901 लॉजि.ॲण्ड सल्पाय चेंज मेकींग 20 16 15
5 मुंबई रत्नागिरी  माध्यमिक व  कनिष्ठ महाविदयालय, विदयालय,आबलोली ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी 25.03.902 मार्केटिंग ॲण्ड रिटेल मॅनेजमेंट 20 20 18
5 मुंबई रत्नागिरी  माध्यमिक व  कनिष्ठ महाविदयालय, विदयालय,आबलोली ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी 25.03.902 अकॉटिंग फायनान्सशियल ऑफीस मॅनेजमेंट 20 21 25
6 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे, महात्मा गांधी विदयालय व बाबासाहेब कोलते ज्युनि.कॉलेज साखरपा, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी, पिन नं.415801, फोन नं.02354-268229 25.09.902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 20 11 16
6 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे, महात्मा गांधी विदयालय व बाबासाहेब कोलते ज्युनि.कॉलेज साखरपा, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी, पिन नं.415801, फोन नं.02354-268229 25.09.902 मार्केटिंग ॲण्ड रिटेल मॅनेजमेंट 20 14 12
7 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविदयालय , शिरगांव 28.01.902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 20 23 19
7 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविदयालय , शिरगांव 28.01.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉ. 20 24 22
7 मुंबई रत्नागिरी रयत शिक्षण संस्थेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविदयालय , शिरगांव 28.01.902 मेडिकल लॅब टेक्नि. 20 23 22
8 मुंबई रत्नागिरी न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सावर्डे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 25.01.901 मेडिकल लॅब टेक्नि. 20 29 30
8 मुंबई रत्नागिरी न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सावर्डे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 25.01.901 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉ. 20 28 24
8 मुंबई रत्नागिरी न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सावर्डे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 25.01.901 हॉटीकल्चर 20 22 14
8 मुंबई रत्नागिरी न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सावर्डे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 25.01.901 बॅकींग 20 23 27
9 मुंबई रत्नागिरी देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे न्या.तात्यासाहेब आठल्ये कला, वेद.शं.रा.सप्रे वाणिज्य आणि विधिज्ञ दादासाहेब पित्रे विज्ञान महाविद्यालय,देवरूख 25.09.901 बॅकींग फाय. सर्व्हीसेस 1 20 17 13
9 मुंबई रत्नागिरी देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे न्या.तात्यासाहेब आठल्ये कला, वेद.शं.रा.सप्रे वाणिज्य आणि विधिज्ञ दादासाहेब पित्रे विज्ञान महाविद्यालय,देवरूख 25.09.901 बॅकींग अकॉ.ॲण्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 20 12 17
10 मुंबई रत्नागिरी ए.जी. हायस्कूल दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी. 25.02.901 क्रॉप सायन्स 1 20 8 9
10 मुंबई रत्नागिरी ए.जी. हायस्कूल दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी. 25.02.901 ऑटो इंजिनिअरींग टेक्निशियन 1 20 7 21
10 एकूण रत्नागिरी जिल्हा २७ ६२० ४७६ ५१६
1 मुंबई सिंधुदुर्ग खेमराज मेमोरिअल इंगिलश स्कूल व ज्यूनि.कॉलेज बांदा, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग 2606902 अकौंटीग,फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 35 26
1 मुंबई सिंधुदुर्ग खेमराज मेमोरिअल इंगिलश स्कूल व ज्यूनि.कॉलेज बांदा, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग 2606902 हर्ट्रिकल्चर 1 30 3 10
1 मुंबई सिंधुदुर्ग खेमराज मेमोरिअल इंगिलश स्कूल व ज्यूनि.कॉलेज बांदा, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग 2606902 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 1 30 13 21
2 मुंबई सिंधुदुर्ग राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्यूनि.कॉलेज सावंतवाडी ता. सवांतवाडी जि. सिंधुदुर्ग 2606901 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 11 18
2 मुंबई सिंधुदुर्ग राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्यूनि.कॉलेज सावंतवाडी ता. सवांतवाडी जि. सिंधुदुर्ग 2606901 मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 30 11 7
3 मुंबई सिंधुदुर्ग बी.एम.गोगटे कॉलेज कनिष्ट महा.शिरोडा ता.वेगुर्लो जि.सिंधुदुर्ग 2608902 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 30 24
3 मुंबई सिंधुदुर्ग बी.एम.गोगटे कॉलेज कनिष्ट महा.शिरोडा ता.वेगुर्लो जि.सिंधुदुर्ग 2608902 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 1 30 29 28
3 मुंबई सिंधुदुर्ग बी.एम.गोगटे कॉलेज कनिष्ट महा.शिरोडा ता.वेगुर्लो जि.सिंधुदुर्ग 2608902 ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 29 30
4 मुंबई सिंधुदुर्ग रा.क.पाटकर हाय.आणि रा.सी.रेगे ज्युनि.कॅालेज वेगुर्लो 2608903 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 8 11
4 मुंबई सिंधुदुर्ग रा.क.पाटकर हाय.आणि रा.सी.रेगे ज्युनि.कॅालेज वेगुर्लो 2608903 मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 30 9 8
4 मुंबई सिंधुदुर्ग रा.क.पाटकर हाय.आणि रा.सी.रेगे ज्युनि.कॅालेज वेगुर्लो 2608903 बॅकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस,इन्शुरन्स 1 30 9 13
5 मुंबई सिंधुदुर्ग बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेगुर्लो 2608901 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 6 19
5 मुंबई सिंधुदुर्ग बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेगुर्लो 2608901 हर्ट्रिकल्चर 1 30 14 19
5 मुंबई सिंधुदुर्ग बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेगुर्लो 2608901 इलेक्ट्रॅनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 9 15
6 मुंबई सिंधुदुर्ग श्री.वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव ता.कुडाळ 2604903 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 1 30 23 29
6 मुंबई सिंधुदुर्ग श्री.वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव ता.कुडाळ 2604903 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 15 17
7 मुंबई सिंधुदुर्ग कुडाळ हाय. ज्युनि.कॉलेज कूडाळ 2604901 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 40 50 56
8 मुंबई सिंधुदुर्ग कणकवली कॉलेज कणकवली ता.कणकवली 2603901 अकौंटीग,फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 31 13
8 मुंबई सिंधुदुर्ग कणकवली कॉलेज कणकवली ता.कणकवली 2603901 लॉजीस्टीक ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 30 21 10
8 मुंबई सिंधुदुर्ग कणकवली कॉलेज कणकवली ता.कणकवली 2603901 ट्रॅव्हल्स ॲण्ड टुरिझम 1 30 25 17
9 मुंबई सिंधुदुर्ग एम.एम.हायस्कुल कणकवली ता.कणकवली 2603902 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 2 60 32 29
9 मुंबई सिंधुदुर्ग एम.एम.हायस्कुल कणकवली ता.कणकवली 2603902 इलेक्ट्रॅनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 16 12
9 मुंबई सिंधुदुर्ग एम.एम.हायस्कुल कणकवली ता.कणकवली 2603902 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 17 13
9 मुंबई सिंधुदुर्ग एम.एम.हायस्कुल कणकवली ता.कणकवली 2603902 बॅकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस,इन्शुरन्स 1 30 17 24
10 मुंबई सिंधुदुर्ग न्यु.इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट ता.कणकवली 2603904 अकौंटीग,फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 22 17
10 मुंबई सिंधुदुर्ग न्यु.इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट ता.कणकवली 2603904 लॉजीस्टीक ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 30 21 19
10 मुंबई सिंधुदुर्ग न्यु.इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट ता.कणकवली 2603904 मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 30 17 16
11 मुंबई सिंधुदुर्ग शेठ नविनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण ता. कणकवली 2603903 अकौंटीग,फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 18 20
11 मुंबई सिंधुदुर्ग शेठ नविनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण ता. कणकवली 2603903 इलेक्ट्रॅनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 17 18
11 मुंबई सिंधुदुर्ग शेठ नविनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण ता. कणकवली 2603903 ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 30 26
12 मुंबई सिंधुदुर्ग एस.डी.टोपीवाला हाय.मालवण ता. मालवण 2603905 अकौंटीग,फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40 21 26
12 मुंबई सिंधुदुर्ग एस.डी.टोपीवाला हाय.मालवण ता. मालवण 2603905 बॅकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस,इन्शुरन्स 1 30 51 42
12 मुंबई सिंधुदुर्ग एस.डी.टोपीवाला हाय.मालवण ता. मालवण 2603905 मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 30 18 12
13 मुंबई सिंधुदुर्ग आर.पी.बागवे. हाय.आणि एम.जी. बागवे (भरतगड) उ.मा.व्य.शि.तां.वि .मसुरे ता.मालवण 2605902 इलेक्ट्रॅनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 8 5
13 मुंबई सिंधुदुर्ग आर.पी.बागवे. हाय.आणि एम.जी. बागवे (भरतगड) उ.मा.व्य.शि.तां.वि .मसुरे ता.मालवण 2605902 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 1 30 9 5
13 मुंबई सिंधुदुर्ग आर.पी.बागवे. हाय.आणि एम.जी. बागवे (भरतगड) उ.मा.व्य.शि.तां.वि .मसुरे ता.मालवण 2605902 मेकॅनिकल्स टेक्नालॉजी 1 30 6 5
14 मुंबई सिंधुदुर्ग श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड 2601902 इलेक्ट्रॅनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 17 21
14 मुंबई सिंधुदुर्ग श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड 2601902 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 1 30 17 21
14 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा ४० १२७० ७३५ ७२२
७४ एकूण मुंबई विभाग १८० ५५६० ३६०२ ३५४०