MCVC Aided

अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जिल्हा: मुंबई शहर
डी. जी. रुपारेल कॉलेज  ऑफ आर्टस, सायन्स, ॲण्ड कॉमर्स,माहिम, मुंबई – 16 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
2 के. एम. एस. शिरोडकर व्होकेशनल ज्युनियर कॉलेज,परेल, मुंबई -12 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
फुड प्रॉडक्शन 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
3 शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
4 श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 फुड प्रॉडक्शन 1 40
चाइल्ड ओल्ड एज ॲन्ड हेल्थ केअर सर्व्हिस 1 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
5 नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, ताडदेव, मुंबई-34 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
6 डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकानॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट 1 40
7 महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
फिशरी टेक्नॉलॉजी 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
8 महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, परेल, मुंबई-12 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
9 गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा (पू.)मुंबई-19 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
10 नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई-14 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
11 रॉबटमनी तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, ग्रॅन्ट रोड, मुंबई-7  इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
जिल्हा: मुंबई उपनगर
1 स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
फूड प्रॉडक्ट टेक्नॉलॉजी 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
अकाउंटींग ॲण्ड ऑफ‍िस मॅनेजमेंट 1 40
बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40
टुर‍िझम ॲण्ड हॉस्प‍िटॅल‍िटी मॅनेजमेंट 1 40
रेडीओलॉजी टेक्निशियन 1 30
2 व्ही.एस. गुरुकुल तांत्रिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोरप,मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 2 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 2 60
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
3 पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
टुरिझम ॲण्ड हॉस्पीटॅलटी मॅनेजमेंट 1 40
4 मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट ॲण्ड कॉमर्स कॉलेज, विलेपार्ले (पश्चिम),मुंबई. इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30
5 शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
6 रिझवी कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स व कॉमर्स, रिझवी कॉम्प्लेक्स, वांद्रे(प), मुंबई -50 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
7 बांद्रा उर्दु हायस्कूल ॲण्ड ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स ॲण्ड एम.सी.व्ही.सी, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30
लॉज‍िस्ट‍िक्स ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
8 साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्ही.सी .विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई-57 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौंटीग फायनान्श‍ियल ऑफीस मनेजमेंट 2 80
बँकीग  फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस, ईन्शुरन्स 1 40
9 नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकोनॉमिक्स ज्युनि. कॉलेज, विलेपार्ले,मुंबई. टुर‍िझम ॲण्ड हॉस्प‍िटॅल‍िटी मॅनेजमेंट 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
10 विद्यानिधी कमला रहेजा ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होकेशनल स्टडीज, जुहू, मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
11 स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(हिंदी माध्यम) लॉज‍िस्ट‍िक्स ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
चाईल्ड ओल्डेज आण‍ि हेल्थ केअर सेंटर 1 40
12 श्रीमती टी. एस. बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑॅफ‍िस मेनेजमेंट 2 80
बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
चाईल्ड ओल्डेज आण‍ि हेल्थ केअर सेंटर 1 40
13 योजना कनिष्ठ महाविद्यालय, जनरल अरुण कुमार वैद्य नगर,टाटा पॉवर हाऊस जवळ,बोरिवली (पूर्व),मुंबई. कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
14 एस.के.सोमैया विनय मंदीर कनिष्ठ महावद्यिालय, विद्याविहार, मुंबई मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
15 के. जे. सोमैय्या विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
16 चेतना ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड आर्ट्स, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑॅफ‍िस मेनेजमेंट 1 40
बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
17 श्री सरस्वती विद्यामंदिर ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज,  नरदास नगर, टेंबीपाडा रोड, भांडूप (प), मुंबई -78 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
18 फादर ॲग्नेल तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वांद्रे (प), मुंबई 50 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
19 नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
जिल्हा: ठाणे
1 मो.ह. विद्यालय, ठाणे मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
2 कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
3 राधिकाबाई मेघे ज्यु. कॉलेज, ऐरोली अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स,  1 40
4 टिळक एज्युकेशन सोसायटी, वाशी अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
5 महात्मा गांधी विद्यालय, नेरुळ मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
रेडिऑलॉजी टेक्नीशियन 1 30
6 बिर्ला कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड  कॉमर्स, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
7 जनरल एज्युकेशन सोसायटी  कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
8 नॅशनल उर्दु कल्याण इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
9 हिंदी ज्यु. कॉलेज कल्याण मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
10 सरलाबाई म्हात्रे, डोंबिवली मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
11 बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 1 40
12 एस.एच. ए रईस भिवंडी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
13 जनसेवा शिक्षण मंडळ, विद्यामंदिर शिवळे,  ठाणे हॉर्टीकल्चर 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
14 रयत शिक्षण संस्थेचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोखाडा, जि. ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
जिल्हा: पालघर
1 थॉमस बाष्टीस्टा कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई-पापडी, ता.वसई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
2 अण्णासाहेब वर्तक वसईरोड, वसई (पश्चिम) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
3 सोनोपंत दांडेकर ज्यु.कॉले खारेकुरण रोड,  ता. पालघर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
हॉर्टीकल्चर 1 40
4 सेवाश्रम शिक्षण संस्थेचे तांत्रिक कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंरबे. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
5 रयत शिक्षण संस्थेचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोखाडा, जि. ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
6 गोदरेज टेक्निकल हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो. बोर्डी, ता. डहाणू. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
7 बाबुभाई पोंदा कनिष्ठ महाविद्यालय, ता. डहाणू, जि. पालघर अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
8 महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ॲनिमल हसबन्डरी ॲन्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
जिल्हा: रायगड
1 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ज्‍यु.कॉलेज महाड मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट ४०
2 महात्‍मा फुले ए.एस.सी.कॉलेज पनवेल इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन ३०
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी ३०
3 ग.रा.मेहता ज्‍यु.कॉलेज निजामपूर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन ३०
4 एकलव्य आदिवासी मुलोद्योग प्रशाळा वावळोली,  पाली, जि. रायगड कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
हॉर्टीकल्चर ४०
5 एच.एस.सी.व्‍होकेशनल ज्‍यु.कॉलेज जोहे इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
6 कोलाड हायस्‍कूल, कोलाड, जि. रायगड इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
7 को.ए.सो.ना.ना. पाटील ज्‍यू.कॉलेज पोयनाड इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स ४०
8 को.ए.सो. इंडस्ट्रीयल ज्‍यु.कॉलेज अलिबाग अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स ४०
9 को ए सो श्रीमती जा र कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय रायगड अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ४०
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स ४०
10 को.ए.सो.मेहंदळे ज्‍यु.कॉलेज रोहा अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ४०
11 को.ए.सो.स.रा.तेंडुलकर विद्यालय रेवदंडा अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ८०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ४०
12 अभीनव ज्ञान मंदीर कर्जत अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
13 सर एस.ए.ज्‍यु.कॉलेज मुरुड-जंजिरा बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
जिल्हा: रत्नागिरी
1 ए.जी. हायस्कूल दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी. क्रॉप सायन्स 1 40
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
2  श्रीराम विद्यालय व ज्यूनिअर कॉलेज वेरवली बुद्रुक ता.लांजा जिल्हा रत्नागिरी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 30
3 रयत शिक्षण संस्थेचे, शिरगावं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगांव. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 30
4 न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सावर्डे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी.  मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
हॉर्टीकल्चर 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 40
5 मंदार एज्युकेशन सोसायटी पेढांबे, ता.चिपळूण,
जि. रत्नागिरी.
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
6 र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
7 माध्यमिक व  कनिष्ठ महाविदयालय, विदयालय, आबलोली ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40
8 रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत, गुहागर, ता. गुहागर  हॉर्टीकल्चर 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40
9 भा.वा.देसाई कनिष्ठ  महाविदयालय, कुंभवडे ता.राजापूर जिल्हा रत्नागिरी अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 40
10 रयत शिक्षण संस्थेचे, महात्मा गांधी विदयालय व बाबासाहेब कोलते ज्युनि.कॉलेज साखरपा, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी, पिन नं.415801, फोन नं.02354-268229 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 40
11 देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे न्या.तात्यासाहेब आठल्ये कला, वेद.शं.रा.सप्रे वाणिज्य आणि विधिज्ञ दादासाहेब पित्रे विज्ञान महाविद्यालय,देवरूख, जि.रत्नागिरी बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
जिल्हा: सिंधुदुर्ग
1 खेमराज मेमोरिअल इंगिलश स्कूल व ज्यूनि.कॉलेज बांदा, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
हॉर्टीकल्चर 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
2 राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल (आर.पी.डी.) व ज्यूनि.कॉलेज,  सावंतवाडी ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
3 बी.एम.गोगटे कॉलेज कनिष्ट महा.शिरोडा ता.वेगुर्लो जि.सिंधुदुर्ग अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
4 रा.क.पाटकर हाय.आणि रा.सी.रेगे ज्युनि.कॅालेज वेगुर्लो  अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
5 बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेगुर्ला, ता. वेंगुर्ला अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
हॉर्टीकल्चर 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
6 श्री.वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव ता.कुडाळ  इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
7 कुडाळ हाय. ज्युनि.कॉलेज कूडाळ अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
8 कणकवली कॉलेज कणकवली ता.कणकवली  अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट ४०
9 एम.एम.हायस्कुल कणकवली ता.कणकवली  इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
10 न्यु.इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट ता.कणकवली  अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
11 शेठ नविनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण ता. कणकवली अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
12 एस.डी.टोपीवाला हायस्कूल मालवण ता. मालवण अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 2 80
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
13 आर.पी.बागवे. हाय.आणि एम.जी. बागवे (भरतगड) उ.मा.व्य.शि.तां.वि .मसुरे ता.मालवण  इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
14 श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30