Pre SSC UnAided

अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जिल्हा:मुंबई शहर
जान मोह कासम हायस्कूल अंजूमन इस्लाम भायखळा, 2 टॅक, मुंबई 08 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
जिल्हा:मुंबई उपनगर
टि एस बाफना कनि महाविद्यालय,मालाड, मुंबई  इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40
कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
2 स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय हिंदी माध्यम सिंधी सोसायटी चेंबुर मुंबई कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
3 एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कामर्स बोहरा कॉलनी, एम जी रोड, कांदीवली पश्चिम, मुंबई 67 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,  1 40
4 कमलाबाई एज्यु ॲण्ड चॅरिटेबल टस्टचे अग्रसेन हिंदी विदयालय, हनुमान नगर, पार्कसाइट कॉलनी,  विक्रोळी पश्चिम,  मुंबई  – 79 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
5 अमरशहिद हेमूकलानी यादगार मंडळ, ज्यु. कॉलेज, इनलॅक्स हॉस्पिटल जवळ, चेंबूर कॉलनी, चेंबूर मुं-74 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
बँकिंग ॲन्ड फायनानसिअल इंशुरन्स 1 40
6 विलेपार्ले महिला संघ संचलित एल.जे.एन.जे महिला महाविद्यालय, विलेपार्ले (पू.),मुंबई -57 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
7 विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विद्यालय व क.महाविद्यालय, कुर्ला (पू.) नेहरुनगर, मुंबई-24 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
8 माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
बँकिंग 1 40
9 चेंबुर कॉलनी युवक मंडळाचे अनिल असराणी व्होकेशनल कॉलेज, हसु अडवानी स्मारक, 64/65, कलेक्टर कॉलनी, चेंबुर मुंबई ७४ अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 40
10 शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
टूरीझम आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40
11 नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40
रिपेरींग मेन्टेनन्स ॲण्ड रिवाईंडींग ऑफ इलेक्ट्रीक मोटर्स 1 40
बँकिंग 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इन्श्युरन्स 1 40
जिल्हा: ठाणे
1 फादर ऍ़ग्नेल, वाशी व्ही-2 4 120
2 सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . व्ही-2 4 120
3 श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
4 भारतीय विद्या प्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालय, कल्याण व्ही-2 4 120
5 शोएब हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज कौसा, मुंब्रा इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
6 न्यु इंग्लिश हायस्कूल, नेताजी चौक, उल्हासनगर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
जिल्हा: पालघर
1 छत्रपती शिक्षण मंडळाचे विक्रमगड हायस्कूल इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
2 छत्रपती शिक्षण मंडळ संचलित माध्यमिक विद्यालय, तलासरी  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
4 120
3 श्री गणपती अंबाजी लोकसेवा निधी द्वारा तारापूर विद्यामंदिर बोईसर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
4 कुर्झे विभाग हायस्कूल कुर्झे तालुका विक्रमगड  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
4 120
जिल्हा: रत्नागिरी
1 श्रीमती. पां. मुळ्ये हायस्कूल कोळंबे, ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी व्ही-2 1 60
2 एम.एस.नाईक हायस्कूल, रत्नागिरी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60
3 युनाइटेड इंग्लीश स्कूल, रत्नागिरी. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60
4 कै.सौ. आनंदीबाई कृष्णाजी गोखले माध्यमिक विद्यालय धाउलवल्ली, ता. राजापूर  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60
5 जुगा जाकादेवी शिक्षण प्रसार मंडळाचे माध्यमिक विद्यामंदीर वडदहसोळ, ता. राजापूर  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60
6 सौ.गोदूताई जांभेकर विद्यालय, एस.टी.स्टँड समोर, रत्नागिरी.  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60
जिल्हा: सिंधुदूर्ग
श्री देवी शांतादुर्गा हायस्कूल वडाचापाट,मालवण ता.मालवण बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 60
भंडारी एज्यूकेशन सोसायटी हायस्कूल,मालवण ता.मालवण बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60
व्ही.एन.नाबर मेमोरियल इंग्लिश मिडीयम स्कूल,बांदा ता.सावंतवाडी बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 60
शंकर महादेव विदयालय,कुंभवडे ता.कणकवली बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60
5 नर्मदाबाई अनंत देसाई हायस्कूल,कुडाळ बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60