MCVC UnAided

अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जिल्हा: मुंबई शहर
1 शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर, मुंबई-28 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
जिल्हा: मुंबई उपनगर
1 श्रीमती टी. एस. बाफना क. महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
2 अनिल असरानी व्होकेशनल कॉलेज कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्न‍िशियन 1 30
अकौंटींग ॲन्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
3 शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौंटींग ॲन्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
टूरीझम आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40
4 माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकींग 40
अकौंटींग ॲन्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
जिल्हा: ठाणे
1 हिंदी ज्युनियर कॉलेज, कल्याण अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
2 बिर्ला कॉलेज कल्याण अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
3 जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली (पूर्व) मेडिकल लॅब टेक्नीशियन 30
4 जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई, कल्याण,जि.ठाणे. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
5 जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40
6 श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ, संचलित अचिव्हर्स ज्यु. कॉलेज, जय भगवान टॉवर्स, पारनाका कल्याण. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
7 एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
.कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
.कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
8 लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212372 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
मार्केटींग रिटेल मॅनेजमेट 40
टुरिझम ऍ़ण्ड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
9 जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर. मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30
10 महात्मा गांधी नेरुळ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
अप्थॉल्मीक टेक्प्नीशियन 30
11 श्री मा बालनिकेतन, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
12 एन.आर.भगत  ज्यु. कॉलेज,  नेरुळ, नवी मुंबई कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स,  40
13 संत अग्रसेन हायस्कुल, वाघोबा नगर, कळवा, पूर्व. मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट  40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
14 हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
ऑप्थॉल्मीक टेक्नीशियन 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30
15 शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
16 शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी जेल रोड, उंबर्डे गाव, कल्याण रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
बँकिंग, फायनान्शियल इन्शुरन्स, सर्व्हिसेस,  1 40
17 उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
18 श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
मेडिकल लॅब टेक्नीशियन 30
19 श्री. ज्ञानवर्धिनी संस्थेचे श्री. राजर्षी शाहू विद्यालय, बाफना मोटार्स वर्कशॉपच्या मागे, घोडबंदर रोड, भाईंदरपाडा, ठाणे कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
20 शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, माझी आई शाळा संकुलन,  घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे-7. दु.क्र.25862590 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
21 विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/228 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
22 सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
23 खानदेश विदर्भ मित्र मंडळ संचलित श्री. आर.व्ही.पवार ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड व्होकेशन, भारत कॉलनी, कामत घर, भिवंडी,जि.ठाणे. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
जिल्हा: पालघर
1 श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
2 जाणता राजा श्री. शिवराजे बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. विक्रमगड, जि. ठाणे संचालित आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय, कुंर्झे ता. विक्रमगड, जि. ठाणे अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
जिल्हा: सिंधुदूर्ग
1 शिवराज मराठा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विदयालय, साळगांव, ता.कुडाळ,  ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
टुरिझम ॲण्ड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40
2 न्यू शिवाजी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविदयालय, जांभवडे, ता.कुडाळ,  ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
3 श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
4 श्रीमती एन.एस. पंतवालावलकर, ज्यु.कॉलेज, देवगड ता.देवगड बँकींग, फायनन्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
5 भगवती हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होके.एज्यु.कोर्स, मुणगे, ता.देवगड  इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
6 कृ.तु.सावंत उच्च माध्य.व्यवसाय शिक्षण विदयालय,नाटळ ता.कणकवली कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी  1 30
7 कृ.सी.देसाई शिक्षण मंडळ मालवण संचलित रामभाऊ परूळेकर कनिष्ठ महा.मालवण  इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40