MCVC UnAided

अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ. ११वी इ. १२ वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर, मुंबई-28 J3105901 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 15 21
2 मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज,परेल,मुंबई- 12 मेडिकल लॅबोरेटिरी टेक्निशियन 1 30 संस्था बंद आहे
3 मुंबई मुंबई शहर कला विद्या संकुल एज्युकेशन सोसायटीचे,चर्नीरोड, मुंबई-04 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 60 संस्था बंद आहे
3 मुंबई मुंबई शहर कला विद्या संकुल एज्युकेशन सोसायटीचे,चर्नीरोड, मुंबई-04 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 2 60 संस्था बंद आहे
4 मुंबई मुंबई शहर नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई -14 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 60 संस्था बंद आहे
4 मुंबई मुंबई शहर नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई -14 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 30 संस्था बंद आहे
4 एकूण मुंबई शहर 9 270 15 21
1 मुंबई मुंबई उपनगर फ्रेंन्ड्स को ऑप एज्युकेशन सोसायटी लि. ज्यु. कॉलेज, मुलुंड(प.) J 33.06.040 1 50 28                ( 8 confirm & 20 waiting) 29
2 मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती टी. एस. बाफना क. महाव‍िद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल व‍िभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. 32.04.901 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 30 29
3 मुंबई मुंबई उपनगर अन‍िल असरानी व्होकेशनल कॉलेज J 33.03.904 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 10 14
3 मुंबई मुंबई उपनगर अन‍िल असरानी व्होकेशनल कॉलेज J 33.03.904 मेड‍िकल लॅबोरेटरी टेक्न‍िश‍ियन 1 30 5 8
3 मुंबई मुंबई उपनगर अन‍िल असरानी व्होकेशनल कॉलेज J 33.03.904 आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑफ‍िस मॅनेजमेंट 1 40 4 8
4 मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 32.04.902 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 12 9
4 मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 32.04.902 आकाऊंटिंग ॲण्ड ऑडिटिंग 1 40 15 5
4 मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 32.04.902 टूरीझम आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40 3 8
5 मुंबई मुंबई उपनगर माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 J 32.05.901 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 6 23
5 मुंबई मुंबई उपनगर माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 J 32.05.901 बँकींग 40 0 15
5 मुंबई मुंबई उपनगर माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 J 32.05.901 आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑफ‍िस मॅनेजमेंट 1 40 5 16
5 एकूण मुंबई उपनगर 10 400 90 164
1 मुंबई ठाणे हिंदी ज्युनियर कॉलेज, कल्याण 1617904 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40 4 13
2 मुंबई ठाणे बिर्ला कॉलेज कल्याण J1617906 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40 37 34
3 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली (पूर्व) मेडिकल लॅब टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
4 मुंबई ठाणे जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई, कल्याण,जि.ठाणे. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
5 मुंबई ठाणे जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
6 मुंबई ठाणे श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ, संचलित अचिव्हर्स ज्यु. कॉलेज, जय भगवान टॉवर्स, पारनाका कल्याण. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
6 मुंबई ठाणे श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ, संचलित अचिव्हर्स ज्यु. कॉलेज, जय भगवान टॉवर्स, पारनाका कल्याण. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
6 मुंबई ठाणे श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ, संचलित अचिव्हर्स ज्यु. कॉलेज, जय भगवान टॉवर्स, पारनाका कल्याण. मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. .कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. .कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
7 मुंबई ठाणे एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
8 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212372 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
8 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212373 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
8 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212374 मार्केटींग रिटेल मॅनेजमेट 40  अप्राप्त
8 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212375 टुरिझम ऍ़ण्ड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
8 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212376 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
9 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर. मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
10 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी नेरुळ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
10 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी नेरुळ अप्थॉल्मीक टेक्प्नीशियन 30  अप्राप्त
11 मुंबई ठाणे श्री मा बालनिकेतन, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30 बंद
11 मुंबई ठाणे श्री मा बालनिकेतन, ठाणे कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
12 मुंबई ठाणे एन.आर.भगत  ज्यु. कॉलेज,  नेरुळ, नवी मुंबई कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40 प्रवेश नाहीत
12 मुंबई ठाणे एन.आर.भगत  ज्यु. कॉलेज,  नेरुळ, नवी मुंबई बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, 40  अप्राप्त
13 मुंबई ठाणे संत अग्रसेन हायस्कुल, वाघोबा नगर, कळवा, पूर्व. मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
13 मुंबई ठाणे संत अग्रसेन हायस्कुल, वाघोबा नगर, कळवा, पूर्व. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. ऑप्थॉल्मीक टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
14 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
15 मुंबई ठाणे शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
15 मुंबई ठाणे शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
16 मुंबई ठाणे शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी जेल रोड, उंबर्डे गाव, कल्याण रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30  अप्राप्त
16 मुंबई ठाणे शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी जेल रोड, उंबर्डे गाव, कल्याण अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
16 मुंबई ठाणे शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी जेल रोड, उंबर्डे गाव, कल्याण बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
17 मुंबई ठाणे सरस्वती ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस् ऍ़न्ड कॉॅमर्स, सिडको , से. 5, एैरोली, नवी मुंबई अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
17 मुंबई ठाणे सरस्वती ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस् ऍ़न्ड कॉॅमर्स, सिडको , से. 5, एैरोली, नवी मुंबई बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
18 मुंबई ठाणे उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
18 मुंबई ठाणे उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
19 मुंबई ठाणे श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30 बंद
19 मुंबई ठाणे श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40 बंद
19 मुंबई ठाणे श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे मेडिकल लॅब टेक्नीशियन 30 बंद
20 मुंबई ठाणे श्री. ज्ञानवर्धिनी संस्थेचे श्री. राजर्षी शाहू विद्यालय, बाफना मोटार्स वर्कशॉपच्या मागे, घोडबंदर रोड, भाईंदरपाडा, ठाणे कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
20 मुंबई ठाणे श्री. ज्ञानवर्धिनी संस्थेचे श्री. राजर्षी शाहू विद्यालय, बाफना मोटार्स वर्कशॉपच्या मागे, घोडबंदर रोड, भाईंदरपाडा, ठाणे बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, 40  अप्राप्त
21 मुंबई ठाणे शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, माझी आई शाळा संकुलन,  घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे-7. दु.क्र.25862590 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, 40  अप्राप्त
22 मुंबई ठाणे विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/228  अप्राप्त
22 मुंबई ठाणे विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/229 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
22 मुंबई ठाणे विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/230 मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
22 मुंबई ठाणे विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/231 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
22 मुंबई ठाणे विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/232 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
23 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30  अप्राप्त
23 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40  अप्राप्त
23 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
23 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
23 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
24 मुंबई ठाणे खानदेश विदर्भ मित्र मंडळ संचलित श्री. आर.व्ही.पवार ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड व्होकेशन, भारत कॉलनी, कामत घर, भिवंडी,जि.ठाणे. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
24 मुंबई ठाणे खानदेश विदर्भ मित्र मंडळ संचलित श्री. आर.व्ही.पवार ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड व्होकेशन, भारत कॉलनी, कामत घर, भिवंडी,जि.ठाणे. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40  अप्राप्त
24 मुंबई ठाणे खानदेश विदर्भ मित्र मंडळ संचलित श्री. आर.व्ही.पवार ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड व्होकेशन, भारत कॉलनी, कामत घर, भिवंडी,जि.ठाणे. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40  अप्राप्त
24 एकूण ठाणे जिल्हा 0 2450 41 47
1 मुंबई पालघर श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 वारंवार संपर्क करून व पत्र पाठवूनही अप्राप्त
मुंबई पालघर श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मुंबई पालघर श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
मुंबई पालघर श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
मुंबई पालघर श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
2 मुंबई पालघर जाणता राजा श्री. शिवराजे बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. विक्रमगड, जि. ठाणे संचालित आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय, कुंर्झे ता. विक्रमगड, जि. ठाणे J1803901 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 17 10
2 एकूण पालघर जिल्हा 6 220 17 10
1 मुंबई रायगड तुकसराम हरी भोसले उच्च माध्यमिक विद्यालय 17.12.901 30 30 30
2 मुंबई रायगड यशवंत मेमोरिअल पनवेल 17.01.902 25 25 25
2 एकूण रायगड जिल्हा 0 55 55 55
1 मुंबई रत्नागिरी न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्यूनियर कॉलेज, सावर्डे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी 25.01.001 मेकॅ‍. टेक्नॉलॉजी 1 20 मान्यता मिळाल्यापासून प्रवेश करीत नाही.
1 मुंबई रत्नागिरी न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्यूनियर कॉलेज, सावर्डे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी 25.01.001 ऑटो.इजि.टेक्नि. 1 20
1 मुंबई रत्नागिरी न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्यूनियर कॉलेज, सावर्डे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी 25.01.001 कॉम्पूटर टेक्निक 1 20
1 मुंबई रत्नागिरी न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्यूनियर कॉलेज, सावर्डे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी 25.01.001 पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉ. 1 20
2 मुंबई रत्नागिरी श्रीमती. क. पां. मुळ्ये हायस्कूल कोळंबे, ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी इले.टेक्नॉलॉजी 1 20 मान्यता मिळाल्यापासून प्रवेश करीत नाही.
2 मुंबई रत्नागिरी श्रीमती. क. पां. मुळ्ये हायस्कूल कोळंबे, ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी एम.आर.ई.डी.ए. 1 20
2 मुंबई रत्नागिरी श्रीमती. क. पां. मुळ्ये हायस्कूल कोळंबे, ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी रिपेअेरींग मेंट.ॲण्ड रिवायंडिग ऑफ इलेक्ट्रीक मोटर्स 1 20
3 मुंबई रत्नागिरी मंदार एज्यूकेशन सोसायठीचे सौ. शैलजा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, पेढांबे, ता. चिपळूण‍ इले.टेक्नॉलॉजी 1 20 मान्यता मिळाल्यापासून प्रवेश करीत नाही.
3 मुंबई रत्नागिरी मंदार एज्यूकेशन सोसायठीचे सौ. शैलजा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, पेढांबे, ता. चिपळूण‍ एम.आर.ई.डी.ए. 1 20
3 मुंबई रत्नागिरी मंदार एज्यूकेशन सोसायठीचे सौ. शैलजा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, पेढांबे, ता. चिपळूण‍ ऑटो.इजि.टेक्नि. 1 20
3 एकूण रत्नागिरी जिल्हा 10 200 0 0
1 मुंबई सिंधुदुर्ग शिवराज मराठा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विदयालय, साळगांव, ता.कुडाळ, 2604904 ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 30 0
1 मुंबई सिंधुदुर्ग शिवराज मराठा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विदयालय, साळगांव, ता.कुडाळ, 2604904 ट्रॅव्हल ॲण्ड टुरिझम 30 0 0
2 मुंबई सिंधुदुर्ग न्यू शिवाजी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविदयालय, जांभवडे, ता.कुडाळ, 2604902 ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 30 21 16
2 मुंबई सिंधुदुर्ग न्यू शिवाजी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविदयालय, जांभवडे, ता.कुडाळ, 2604902 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40 3 2
3 मुंबई सिंधुदुर्ग श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड 2601902 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40 12 9
4 मुंबई सिंधुदुर्ग श्रीमती एन.एस. पंतवालावलकर, ज्यु.कॉलेज, देवगड ता.देवगड बॅकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस,इन्शुरन्स 30 30 29
4 मुंबई सिंधुदुर्ग श्रीमती एन.एस. पंतवालावलकर, ज्यु.कॉलेज, देवगड ता.देवगड इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान 30 21 24
4 मुंबई सिंधुदुर्ग श्रीमती एन.एस. पंतवालावलकर, ज्यु.कॉलेज, देवगड ता.देवगड मेडीकल्स लॅब टेक्निशियन 30 21 27
5 मुंबई सिंधुदुर्ग भगवती हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होके.एज्यु.कोर्स, मुणगे, ता.देवगड 2601903 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 30 4 12
5 मुंबई सिंधुदुर्ग भगवती हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होके.एज्यु.कोर्स, मुणगे, ता.देवगड 2601903 ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 30 13 22
5 मुंबई सिंधुदुर्ग भगवती हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होके.एज्यु.कोर्स, मुणगे, ता.देवगड 2601903 अकौंटीग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40 16 31
6 मुंबई सिंधुदुर्ग कृ.तु.सावंत उच्च माध्य.व्यवसाय शिक्षण विदयालय,नाटळ ता.कणकवली 2603905 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 30 6 8
6 मुंबई सिंधुदुर्ग कृ.तु.सावंत उच्च माध्य.व्यवसाय शिक्षण विदयालय,नाटळ ता.कणकवली 2603905 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 30 3 6
7 मुंबई सिंधुदुर्ग कृ.सी.देसाई शिक्षण मंडळ मालवण संचलित रामभाऊ परूळेकर कनिष्ठ महा.मालवण इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी 30 0 0
7 मुंबई सिंधुदुर्ग कृ.सी.देसाई शिक्षण मंडळ मालवण संचलित रामभाऊ परूळेकर कनिष्ठ महा.मालवण ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 30 0 0
7 मुंबई सिंधुदुर्ग कृ.सी.देसाई शिक्षण मंडळ मालवण संचलित रामभाऊ परूळेकर कनिष्ठ महा.मालवण अकौंटीग,फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40 0 0
7 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा ५२० १५० १८६
४७ एकूण मुंबई विभाग ३५ ४११५ ३६८ ४८३