UnAided GTHS Sindhudurg

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
श्री देवी शांतादुर्गा हायस्कूल वडाचापाट,मालवण ता.मालवण बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 60
भंडारी एज्यूकेशन सोसायटी हायस्कूल,मालवण ता.मालवण बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60
व्ही.एन.नाबर मेमोरियल इंग्लिश मिडीयम स्कूल,बांदा ता.सावंतवाडी बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 60
शंकर महादेव विदयालय,कुंभवडे ता.कणकवली बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60
5 नर्मदाबाई अनंत देसाई हायस्कूल,कुडाळ बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व ज्युनि.कॉलेज,बांदा ता.सावंतवाडी संगणकशास्त्र 1 50
2 कुडाळ हायस्कूल कुडाळ संगणकशास्त्र 2 100
3 दादासाहेब तिरोडकर कनिष्ठ महाविदयालय,पणदूर तिठा कुडाळ संगणकशास्त्र 1 50
जनरल सिव्हील इंजिनिअरींग 1 50
4 बा.म.गोगटे कनिष्ठ महाविदयालय,शिरोडा ता.वेंगुर्ला संगणकशास्त्र 1 50
5 इंद्रायणी शिक्षण प्रसारक मंडळ, डिगस पुष्पसेन सावंत उच्च माध्यमिक नि.विदया.वाडीहुमरमळा संगणकशास्त्र 1 50
6 आयडीयल इग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज वरवडे संगणकशास्त्र 1 50

 

.+ २ स्तरावरीलउच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 शिवराज मराठा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विदयालय, साळगांव, ता.कुडाळ, ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
टुरिझम ॲण्ड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40
2 न्यू शिवाजी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविदयालय, जांभवडे, ता.कुडाळ, ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
3 श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
4 श्रीमती एन.एस. पंतवालावलकर, ज्यु.कॉलेज, देवगड ता.देवगड बँकींग, फायनन्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
5 भगवती हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होके.एज्यु.कोर्स, मुणगे, ता.देवगड  इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
6 कृ.तु.सावंत उच्च माध्य.व्यवसाय शिक्षण विदयालय,नाटळ ता.कणकवली कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
7 कृ.सी.देसाई शिक्षण मंडळ मालवण संचलित रामभाऊ परूळेकर कनिष्ठ महा.मालवण  इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
अकौंटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40