Aided GTHS Sindhudurg

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
रा.कृ.पाटकर हायस्कूल व रा.सी.रेगे ज्युनि.कॉलेज,वेंगुर्ला मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60
एस.एम.हायस्कूल व ज्युनि.कॉलेज,कणकवली मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज,वेंगुर्ला स्मॉल इंडस्ट्रिज ॲण्ड सेल्फ एम्लॉयमेंट 1 50
हॉर्टिकल्चर 1 50

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 खेमराज मेमोरिअल इंगिलश स्कूल व ज्यूनि.कॉलेज बांदा, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
हॉर्टीकल्चर 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
2 राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल (आर.पी.डी.) व ज्यूनि.कॉलेज,  सावंतवाडी ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
3 बी.एम.गोगटे कॉलेज कनिष्ट महा.शिरोडा ता.वेगुर्लो जि.सिंधुदुर्ग अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
4 रा.क.पाटकर हाय.आणि रा.सी.रेगे ज्युनि.कॅालेज वेगुर्लो अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
5 बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेगुर्ला, ता. वेंगुर्ला अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
हॉर्टीकल्चर 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
6 श्री.वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव ता.कुडाळ इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
7 कुडाळ हाय. ज्युनि.कॉलेज कूडाळ अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
8 कणकवली कॉलेज कणकवली ता.कणकवली अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट ४०
9 एम.एम.हायस्कुल कणकवली ता.कणकवली इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
10 न्यु.इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट ता.कणकवली अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
11 शेठ नविनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण ता. कणकवली अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 40
12 एस.डी.टोपीवाला हायस्कूल मालवण ता. मालवण अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 2 80
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
13 आर.पी.बागवे. हाय.आणि एम.जी. बागवे (भरतगड) उ.मा.व्य.शि.तां.वि .मसुरे ता.मालवण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
14 श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विदयामंदिर, जामसंडे, ता.देवगड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30