Admission 2022

प्रवेश प्रक्रिया सत्र २०२२-२३ सुरु झाली आहे. हि प्रवेश प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून सर्व इच्छुकांनी  https://admission.dvet.gov.in  या संकेत स्थळाला भेट देऊन अर्ज सादर करावा.  प्रवेश प्रक्रियेच्या पुढील वेळापत्रक व संबंधित घडामोडी जाणून घेण्यासाठी वेळोवेळी  https://admission.dvet.gov.in  या संकेत स्थळाला भेट द्यावी.