शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्जत आदिवासी रायगड व टाटा मोटर्स पिंपरी पुणे यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा दिनांक – 8-02 -2024