मा. नगराध्यक्ष यांचे हस्ते पुरस्कार स्विकारताना, स्वच्छ आस्थापना स्पर्धेत शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था ‘ रत्नागिरीला तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे