यांत्रिक मोटारगाडी व्यवसायाच्या प्रशिक्षणार्थ्यांचे On job Training ST Divisional workshop (TRT) रत्नागिरी येथे पार पडले.