दिक्षांत समारंभ

ITI_PALGHAR_CONVOCATION

CEREMONY

COPA Trade Batch 2022-23

च्या प्रशिक्षणार्थ्यांनी सदर Presentation तयार

केलेले आहे.

मार्गदर्शक- सौ. सविता भा. सावंत