काल दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजी आपल्या संस्थेत आयोजित CAMPUS Interviews ( Placement for Apprenticeship and Training) भरपूर प्रतिसाद मिळाला त्यातील काही निवडक क्षणचित्रे…