Aided GTHS Thane

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
तेरणा विद्यालय, नेरूळ मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
महात्मा गांधी विद्यालय, अंबरनाथ इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
नॅशनल उर्दु कल्याण इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
अभिनव विद्यामंदिर टिळक चौक, कल्याण मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
धनाजी नाना चौधरी विद्यालय, डोंबिवली इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
शाद आदम शेख तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2
शाद आदम शेख तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
एस.एच.ए. रईस हायस्कूल, भिवंडी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 शाद आदम शेख भिवंडी इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स 1 50

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 मो.ह. विद्यालय, ठाणे मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
2 कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
3 राधिकाबाई मेघे ज्यु. कॉलेज, ऐरोली अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, 1 40
4 टिळक एज्युकेशन सोसायटी, वाशी अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
5 महात्मा गांधी विद्यालय, नेरुळ मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
रेडिऑलॉजी टेक्नीशियन 1 30
6 बिर्ला कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड  कॉमर्स, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
7 जनरल एज्युकेशन सोसायटी  कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
8 नॅशनल उर्दु कल्याण इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
9 हिंदी ज्यु. कॉलेज कल्याण मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
10 सरलाबाई म्हात्रे, डोंबिवली मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
11 बी.एन.एन. कॉलेज, भिवंडी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 1 40
12 एस.एच. ए रईस भिवंडी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 1 30
13 जनसेवा शिक्षण मंडळ, विद्यामंदिर शिवळे,  ठाणे हॉर्टीकल्चर 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
14 रयत शिक्षण संस्थेचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोखाडा, जि. ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40