Aided GTHS Ratnagiri

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 परशुराम एजुकेशन सोसायटीचे युनायटेड इंग्लिश स्कूल चिपळूण जि रत्नागिरी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
2 न्यू इंग्लिश स्कूल (टेक्नीकल)सावर्डे, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
3 परशुराम एजुकेशन सोसायटीचे अलोर हायस्कूल अलोरे इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
4 माखजन इंग्लिश स्कूल माखजन, ता.संगमेश्वर जि. रत्नागिरी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
5 रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी 1 50
2 डी.बी.जे. कॉलेज, चिपळूण बॅकींग 50

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 ए.जी. हायस्कूल दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी. क्रॉप सायन्स 1 40
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
2  श्रीराम विद्यालय व ज्यूनिअर कॉलेज वेरवली बुद्रुक ता.लांजा जिल्हा रत्नागिरी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 30
3 रयत शिक्षण संस्थेचे, शिरगावं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगांव. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 30
4 न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सावर्डे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
हॉर्टीकल्चर 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 40
5 मंदार एज्युकेशन सोसायटी पेढांबे, ता.चिपळूण,
जि. रत्नागिरी.
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
6 र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
7 माध्यमिक व  कनिष्ठ महाविदयालय, विदयालय, आबलोली ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40
8 रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीमती रखुमाई पांडुरंग पालशेतकर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विदयालय,पालशेत, गुहागर, ता. गुहागर हॉर्टीकल्चर 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40
9 भा.वा.देसाई कनिष्ठ  महाविदयालय, कुंभवडे ता.राजापूर जिल्हा रत्नागिरी अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 40
10 रयत शिक्षण संस्थेचे, महात्मा गांधी विदयालय व बाबासाहेब कोलते ज्युनि.कॉलेज साखरपा, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी, पिन नं.415801, फोन नं.02354-268229 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 40
11 देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे न्या.तात्यासाहेब आठल्ये कला, वेद.शं.रा.सप्रे वाणिज्य आणि विधिज्ञ दादासाहेब पित्रे विज्ञान महाविद्यालय,देवरूख, जि.रत्नागिरी बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40