Aided GTHS Mumbai Suburban

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 श्री व्ही.‍ एस. गुरूकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज,  विभाग टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 77 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
2 पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
3 शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
4 फादर ॲग्नेल तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वांद्रे (प), मुंबई 50 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
5 कांदिवली एज्युकेशन सोसायटीचे सरदार वल्लभभाई पटेल विविध लक्षी विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, सुभाष लेन,  कांदीवली पश्चिम,  मुंबई – 67 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
6 श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटी व्दारा संचलित श्री समर्थ विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, सर्वोदय नगर, मेघवाडी,  जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई -60 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
7 विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटीचे विकास हायस्कूल टेक्न‍िकल विभाग, विक्रोळी (पू.), मुंबई-83 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
8 खार एज्युकेशन सोसायटीचे श्री एम.एम.प्युपिल ओन स्कूल आणि शारदा मंदीर, खार इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 एस.के.सोमय्या विनय मंदिर विद्याविहार,        मुंबई -77 बँकिंग 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
2 साठये कॉलेज, दिक्षित रोड, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई – 56 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
इलेक्टीकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50
3 स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय (इंग्रजी माध्यम) सिंधी सोसायटी, चेंबूर मुंबई – 71 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
4 एस.एस.मल्टिपरपज तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, घाटकोपर, इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(इंग्रजी माध्यम) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
फूड प्रॉडक्ट टेक्नॉलॉजी 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
अकाउंटींग ॲण्ड ऑफ‍िस मॅनेजमेंट 1 40
बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40
टुर‍िझम ॲण्ड हॉस्प‍िटॅल‍िटी मॅनेजमेंट 1 40
रेडीओलॉजी टेक्निशियन 1 30
2 व्ही.एस. गुरुकुल तांत्रिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोरप,मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 2 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 2 60
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
3 पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,  100, नेहरू रोड, वाकोला  ब्रिजजवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई –  400 055 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
टुरिझम ॲण्ड हॉस्पीटॅलटी मॅनेजमेंट 1 40
4 मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट ॲण्ड कॉमर्स कॉलेज, विलेपार्ले (पश्चिम),मुंबई. इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30
5 शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टी-परपज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई -75 इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
6 रिझवी कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स व कॉमर्स, रिझवी कॉम्प्लेक्स, वांद्रे(प), मुंबई -50 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
7 बांद्रा उर्दु हायस्कूल ॲण्ड ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स ॲण्ड एम.सी.व्ही.सी, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30
लॉज‍िस्ट‍िक्स ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
8 साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्ही.सी .विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई-57 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौंटीग फायनान्श‍ियल ऑफीस मनेजमेंट 2 80
बँकीग  फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस, ईन्शुरन्स 1 40
9 नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकोनॉमिक्स ज्युनि. कॉलेज, विलेपार्ले,मुंबई. टुर‍िझम ॲण्ड हॉस्प‍िटॅल‍िटी मॅनेजमेंट 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
10 विद्यानिधी कमला रहेजा ज्यु.कॉलेज ऑफ व्होकेशनल स्टडीज, जुहू, मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
11 स्वामी विवेकानंद ज्यु. कॉलेज, चेंबुर, मुंबई-(हिंदी माध्यम) लॉज‍िस्ट‍िक्स ॲण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
चाईल्ड ओल्डेज आण‍ि हेल्थ केअर सेंटर 1 40
12 श्रीमती टी. एस. बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑॅफ‍िस मेनेजमेंट 2 80
बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
चाईल्ड ओल्डेज आण‍ि हेल्थ केअर सेंटर 1 40
13 योजना कनिष्ठ महाविद्यालय, जनरल अरुण कुमार वैद्य नगर,टाटा पॉवर हाऊस जवळ,बोरिवली (पूर्व),मुंबई. कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
मेड‍िकल लॅब टेक्न‍िश‍ियन 1 30
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
14 एस.के.सोमैया विनय मंदीर कनिष्ठ महावद्यिालय, विद्याविहार, मुंबई मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
15 के. जे. सोमैय्या विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
16 चेतना ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड आर्ट्स, वांद्रे(पू.), मुंबई-51 आकाऊंट‍िंग आण‍ि ऑॅफ‍िस मेनेजमेंट 1 40
बँकिंग फायनान्स‍ियल सर्व‍िसेस अँण्ड इन्शुरन्स 1 40
मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
17 श्री सरस्वती विद्यामंदिर ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज,  नरदास नगर, टेंबीपाडा रोड, भांडूप (प), मुंबई -78 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
18 फादर ॲग्नेल तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वांद्रे (प), मुंबई 50 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
19 नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 मार्केटिंग ॲण्ड र‍िटेल मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30